Barion Pixel
Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade so Zásadami používania súborov cookies.

Záruka

Záruka

Záručné podmienky

 

OFICIÁLNA MAĎARSKÁ ZÁRUKA na zakúpený produkt.

 

Naše výrobky predávame v súlade so záručnými pravidlami platnými v Maďarsku!

Záruku na nami predávané produkty vám teda poskytujú dovozcovia výrobcov. Môžete si tak užívať bezpečnosť zázemia služby a podpory produktu. Len takáto záruka zaisťuje, že v prípade potreby bude vaše zariadenie čo najskôr odborne opravené alebo ak o tom odborný servis rozhodne, môžeme ho opäť vymeniť!

Podľa platnej legislatívy sa na všetky nové produkty, ktoré predávame, vzťahuje záruka minimálne 12 mesiacov. Dlhšia záručná doba je pri dotknutých výrobkoch vyznačená samostatne! Začiatok záručnej doby je dátum vystavenia faktúry a záručného listu.

V súlade s predpismi na ochranu spotrebiteľa je výrobca povinný vymeniť chybný výrobok, ak sa zistí do 72 hodín.

Záručnú reklamáciu je možné uplatniť predložením jedného z nižšie uvedených dokumentov:

- Záručný list alebo faktúra vystavená našou spoločnosťou

Ak tieto dokumenty chýbajú , nemôžeme uznať reklamáciu!

Zariadenia dovezené do našej spoločnosti so záručným problémom budú postúpené nášmu príslušnému dodávateľovi, ktorý pre našu spoločnosť zabezpečí záručné zázemie, ktorý zabezpečí ich opravu v čo najkratšom čase v súlade s príslušnou legislatívou. Doba opravy pri záručných opravách a prehliadkach je štandardne 2-3 pracovné dni, servisy si však vyhradzujú právo túto lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť.

72-hodinová výmena sa vzťahuje len na produkty, ktoré zlyhali počas určeného používania. Aby sa predišlo výmene porúch spôsobených nesprávnym používaním (napr. rozdrvené, namočené, šliapnuté atď. v dôsledku pádu), výrobcovia a distribútori vykonávajú 72-hodinovú výmenu len na základe oficiálneho servisného posudku. V súlade s tým by sa v prípade zlyhania produktu do 72 hodín mali vykonať nasledujúce opatrenia:

Ak je zrejmé, že porucha nastala v dôsledku účelového používania do 72 hodín, samozrejme zabezpečíme okamžitú výmenu.

Ak účelové použitie nie je jasné, náš internetový obchod sa zaväzuje vymeniť chybný produkt do 72 hodín len s vedomím dobrozdaním oficiálneho odborného servisu.

V prípade poruchy výrobku sa treba riadiť záručným listom, ktorý je súčasťou balenia alebo faktúry.

Balíky zaslané poštou náš Webshop nepreberá, vždy sa vrátia odosielateľovi!

Náklady na vrátenie vždy hradí kupujúci. Samozrejme, ak sa po vrátení ukáže, že ide o škoduu materiálu alebo problém, na ktorý sa vzťahujú záručné podmienky, webový obchod spätne preplatí náklady na doručenie.

Servisná prehliadka záručných produktov je bezplatná, ak sa však pri prehliadke ukáže, že testovaný produkt funguje bezchybne alebo má chybu vyplývajúcu z nesprávneho používania, budeme zákazníkovi účtovať poplatok za kontrolu vo výške 8 000 HUF + DPH.

V prípade problémov opravených treťou stranou alebo v dôsledku nesprávnej manipulácie, nastavenia a na ktoré sa nevzťahujú záručné podmienky, nebudeme môcť preplatiť náklady na doručenie.

Ak na produkte nie je uvedená záruka alebo záručná doba, informujte sa o záruke alebo záručnej dobe e-mailom na zákazníckom servise.