Barion Pixel
Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies v súlade so Zásadami používania súborov cookies.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

E-mail: info@mixify.sk Pri prevádzke našej webovej stránky (stránky) www.mixify.sk venujeme osobitnú pozornosť ochrane osobných údajov. Zákaznícky servis mixify.sk je dostupný TU.

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje podrobné informácie o tom, s akými osobnými údajmi o našich zákazníkoch a používateľoch našej webovej stránky disponujeme a na akom právnom základe; na aké účely používame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť a aké máte práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Vzhľadom na zmeny v zákone môže byť potrebné zmeniť informácie o ochrane údajov, o tom budeme Vás  vo všetkých prípadoch informovať! Ak si zmeny vyžadujú súhlas dotknutej osoby, v prípade potreby vás znova požiadame o súhlas so spracovaním údajov.

Naše údaje spracúvame predovšetkým v súlade so Všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, ďalej len: GDPR) a ďalšími právnymi predpismi EÚ a Maďarska o spracúvaní údajov. GDPR v maďarskom jazyku je dostupný TU.

Okrem ustanovení GDPR upravuje spracovanie údajov aj súčasná maďarská legislatíva, vrátane:

 

• Zákon CXII z roku 2011 o práve na informácie, sebaurčenie a slobodu informácií. (informačný zákon)

• Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník),

• Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach komerčnej reklamy zákon (grt.),

• CVIII z roku 2001 o určitých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. (Ekerov zákon).

V rámci zákonných požiadaviek je naše spracovanie údajov v súlade so zásadami spracovania údajov stanovenými v GDPR, podľa ktorých osobné údaje:

• spracovanie sa uskutoční spravodlivým a legálnym spôsobom, ktorý je pre dotknutú osobu transparentný („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

• zhromažďované iba na špecifikované, explicitné a legitímne účely a nie je s nimi zaobchádzané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi; ďalšie spracovanie údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom v súlade s článkom 89 ods. 1 („obmedzenie účelu“);

• musia byť vhodné, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na účely spracovania („ukladanie údajov“);

• musia byť presné a v prípade potreby aktualizované; musia sa prijať všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nepresné na účely spracúvania údajov, bezodkladne vymazali alebo opravili („presnosť“);

• musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb dokedy je to potrebné, ako je potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje možno uchovávať dlhšie, len ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva v súlade s § 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s týmto nariadením. s výhradou vykonania vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu ich slobôd ("obmedzené skladovanie");

• sa bude nakladať tak, aby bola zabezpečená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením osobných údajov („integrita a dôvernosť“), a to za použitia vhodných technických alebo organizačných opatrení.

• Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie vyššie uvedeného a musí byť schopný takýto súlad preukázať („zodpovednosť“).

 

1.      S akými osobnými údajmi disponujeme?

Pri používaní naše služby, zhromažďujeme rôzne typy informácií, ako napríklad vaše používateľské meno a heslo, kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si na našej stránke prezeráte, aké nástroje na to používate, o ktorý e-mailový newsletter máte záujem a z toho o vás zbierame ďalšie informácie, aby sme vám mohli vytvárať personalizované ponuky a zlepšovať naše služby. Ak na našej stránke nakúpite alebo sa zaregistrujete, budeme spracovávať aj vaše meno.

 

Za osobné údaje považujeme:

 

• 2. Na základe čoho spracúvame osobné údaje?

Používate našu webovú stránku, na ktorej používame cookies, používame  údaje na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb,

• nakupujete, spracúvame vaše údaje na vybavenie vašej objednávky, chránime naše právne nároky a plníme si zákonné povinnosti.

• Osobné údaje spracúvame na rôzne účely a na rôznych právnych základoch, o ktorých podrobne poskytujeme nasledujúce informácie:

Názov spracovania údajov Účel spracovania údajov Právny základ Rozsah spravovaných údajov Trvanie spracovania údajov
Registrácia nakupovať na našej webovej stránke, slúžiť užívateľskej skúsenosti a prispôsobovať služby webovej stránky, poskytovať informácie o plnení zmluvy, vymáhať práva, spravovať práva spotrebiteľov v súvislosti s uzavretím zmluvy a zároveň v našom oprávnenom záujme identifikačné údaje, objednávacie údaje, kontaktné údaje všeobecná premlčacia doba po zrušení registrácie alebo poslednom nákupe, teda až 5 rokov plus 1 rok
Faktúračné údaje Vystavenie faktúry spracúvanie údajov vyžadované zákonom Identifikačné údaje po dobu stanovenú zákonom, najviac však na 10 rokov
Online marketing zobrazovať personalizované ponuky na základe analýzy zvykov zákazníkov súhlas dotknutej osoby nastavenia, údaje o správaní, odvodené údaje do odvolania súhlasu
Spracovanie údajov pre účely služieb zákazníkom potreby spotrebiteľov, vybavovanie sťažností, evidencia objednávok, zabezpečenie kvality služieb, zlepšenie úrovne služieb, náprava súvislosti s uzavretím zmluvy a zároveň v našom oprávnenom záujme identifikačné údaje, údaje o objednávke, kontaktné údaje, informácie zhromaždené počas využívania služieb zákazníkom údaje súvisiace s vybavovaním reklamácií 1 rok, údaje súvisiace s objednávkou, všeobecná premlčacia doba po objednávke, teda až 5 rokov, plus 1 rok
spravovať protokolové súbory z dôvodu bezpečnostných opatrení IT Na základe nášho oprávneného záujmu o bezpečnosť IT údaje o správaní 5 rokov

 

So všetkými údajmi, ktoré zaznamenávame, disponujeme ako správcovia údajov. To znamená, že my určujeme účel osobných údajov, prostriedky spracovania údajov a zodpovedáme za ich riadne poskytnutie.

Vo všetkých prípadoch, keď ide o prevádzkovateľa údajov, uzatvoríme s týmto prevádzkovateľom písomnú dohodu v súlade s článkom 28 GDPR a budeme Vás o tom informovať.

Údaje spracovateľa údajov účel sprostredkovania spracovateľovi: rozsah sprostredkovaných údajov:
GLS General Logistics Systems (Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351) dodanie zakúpeného produktu,  dohodnutie termínu meno, email, mobilné telefónne číslo, dodacia adresa
     
     
Barion Payment Zrt.
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2.
spracovanie platobných transakcií e-mail
 

Ak dôjde k medzinárodnému prenosu údajov, budeme vás informovať a v prípade potreby vás požiadame o výslovný súhlas!

 

4. Používanie súborov cookie

Návštevou webovej stránky používateľ súhlasí s tým, aby webový obchod odosielal jeden alebo viac súborov cookie - malý súbor obsahujúci charakterový reťazec - do počítača používateľa, aby bolo možné jednoznačne identifikovať jeho prehliadač.

Použitie odoslaných cookies je nasledovné: externí poskytovatelia služieb používajú tieto cookies na ukladanie, ak používateľ predtým navštívil webovú stránku inzerenta, a na základe toho zobrazujú používateľovi reklamy na weboch tretích strán servisných partnerov. Používatelia môžu zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google na stránke zrušenia reklám Google (a tiež môžu používateľom oznámiť, že môžu zrušiť prijímanie súborov cookie tretích strán na stránke zrušenia iniciatívy Network Advertising Initiative).

Na meranie webovej analýzy našej webovej stránky www.mixify.sk používame Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics tiež používa cookies, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú nám analyzovať naše používanie webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality sa zvyčajne odosielajú a ukladajú spoločnosťou Google. IP adresa používateľa je však predtým uložená v skrátenej forme v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky. Google Analytics nekombinuje IP adresu prenesenú z prehliadača používateľa s inými údajmi Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť vhodným nastavením vášho prehliadača, ako aj zabrániť prenosu a spracovaniu údajov súborov cookie (napr. IP adresa) generovaných súborom cookie spoločnosti Google stiahnutím a nainštalovaním pomôcky prehliadača (plugin). z nasledujúceho odkazu : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Remarketing Google AdWords: Tieto súbory cookie používajú poskytovatelia služieb tretích strán (vrátane spoločnosti Google) na uloženie predchádzajúcej návštevy používateľa na webovej lokalite inzerenta a na zobrazovanie reklám na webových lokalitách tretích strán poskytovateľov služieb tretích strán vrátane spoločnosti Google.

Facebook Pixel remarketing: Web používa kód Facebook pixelu. Facebook pixel je kód, ktorý používame na hlásenie konverzií na našej webovej stránke, vytváranie cieľových skupín a získavanie podrobných analýz o tom, ako ľudia používajú našu webovú stránku. Tieto informácie používame na zobrazovanie relevantnejších reklám na vašich reklamných kanáloch na Facebooku. Facebook Pixel neposkytujeme osobne identifikovateľné informácie, ale ak ste pri prehliadaní našej webovej stránky prihlásení do iných služieb Facebooku, Facebook vás a vašu aktivitu môže identifikovať ako prevádzkovateľa údajov na www.mixify.sk. Viac informácií o Facebook Pixel / Facebook Pixel nájdete na https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

5. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ORGÁNOV

V prípade úradnej, súdnej žiadosti, ak orgán určil právny základ poskytovania údajov, poskytujeme osobné údaje, ktoré máme uložené a určené štátnym orgánom, ktorý žiadosť podáva v súlade s článkom 6 ods. c) GDPR. S výhradou presného účelu a rozsahu údajov sa osobné údaje sprístupnia tomuto verejnému orgánu len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na účel žiadosti. Pred poskytnutím takýchto informácií sa vždy presvedčíme o splnení všetkých podmienok a ak je všetko v poriadku, žiadosti vyhovieme.

6. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

IT nástroje používané na spracúvanie osobných údajov sa vyberajú a prevádzkujú tak, aby (i) boli prístupné tým, ktorí k nim majú právo (dostupnosť); (ii) je zabezpečená jeho autenticita a overenie (autentickosť správy údajov); (iii) jeho integrita je overiteľná (integrita údajov); (iv) byť chránené pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov).

Zabezpečujeme, aby bezpečnosť osobných údajov bola chránená technickými a organizačnými  opatreniami, ktoré zabezpečia úroveň ochrany primeranú rizikám spojeným s uchovávaním osobných údajov a aby bola počas spracúvania údajov zachovaná dôvernosť údajov (i) ( prístup k údajom oprávneným osobám); (ii) jej integritu (chráni presnosť a úplnosť informácií a spôsob spracovania); iii) jeho dostupnosť (zabezpečuje, že keď to autorizovaný používateľ potrebuje, môže skutočne získať prístup k informáciám, ktoré potrebuje, a mať na to nástroje).

IT systém a sieť správcu údajov sú chránené pred počítačovým podvodom, špionážou, sabotážou, vandalizmom, požiarom a záplavami, ako aj počítačovými vírusmi, počítačovým hackovaním a útokmi odmietnutia služby. Poskytuje bezpečnosť pomocou ochranných postupov na úrovni servera a aplikácie.

V prípade incidentu ochrany údajov správca údajov prijme všetky opatrenia požadované GDPR, bude spolupracovať s používateľmi a vyhlási, že má vhodné zásady na riešenie incidentov ochrany údajov.

7. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak chcete uplatniť svoje práva uvedené nižšie, kontaktujte nás prostredníctvom zákazníckeho servisu mixify.sk

Máte nárok

i. požiadať o kópiu informácií o spracúvaní údajov (právo na prístup k článku 15 GDPR),

ii. požadovať opravu nepresných údajov alebo opravu neúplných údajov (článok 16 GDPR právo na opravu),

iii. požadovať vymazanie vašich osobných údajov a právo, aby bola vaša žiadosť o vymazanie prenesená na iných prevádzkovateľov údajov, ak boli vaše osobné údaje zverejnené (právo na vymazanie článok 17 GDPR),

iv. požiadať o obmedzenie spracúvania údajov (právo na obmedzenie spracúvania údajov čl. 18 GDPR, infozákon),

v. získať o vás osobné údaje v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe a požiadať o poskytovanie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi údajov (právo na prenosnosť údajov čl. 20 GDPR),

vi. protestovať proti spracovaniu údajov (právo na protest proti článku 21 GDPR),

vii. v prípade spracúvania údajov na základe Vášho súhlasu svoj súhlas kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov za predchádzajúce obdobie. (právo odvolať súhlas, článok 7 ods. 3 GDPR),

viii. podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracovanie je v rozpore s ktorýmkoľvek zákonom. (Právo podať sťažnosť dozornému orgánu článok 77 GDPR)

 

Prihlásením sa do svojho profilu môžete tiež presadiť svoj profil v ponuke Moje údaje v ponuke Profil, takže si môžete stiahnuť údaje,  s ktorými o vás disponujeme, opraviť ich a začať s vymazávaním svojho profilu, pričom si uplatníte svoje právo na protest. Svoj súhlas so službou newsletter môžete odvolať kliknutím na odkaz v spodnej časti newslettera. Technický prenos (záznam do databázy) vášho protestu alebo odvolanie spracovania vašich údajov môže trvať až 24 pracovných hodín, počas ktorých vás môže mixify.sk stále informovať.

Vaša žiadosť o uplatnenie Vašich ďalších práv spracovania údajov bude vybavená bezodkladne, najneskôr však do 1 mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ide o zložitosť vašej požiadavky, si vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. O každom takomto predĺžení a jeho dôvodoch vás, samozrejme, budeme informovať. V rámci svojho práva na prístup môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže prevádzkovateľ účtovať poplatok.

V súvislosti s naším spracovaním údajov sa môžete obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, telefón: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391- 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, internetová stránka: www.naih.hu) môže podať sťažnosť a začať súdne konanie ako ďalší právny prostriedok nápravy. Môžete tiež podať žalobu na súd, ktorý je príslušný podľa miesta vášho bydliska alebo pobytu. Ak prevádzkovateľ spôsobí škodu v dôsledku nezákonného spracúvania vašich osobných údajov alebo porušenia požiadaviek na bezpečnosť údajov, ste povinný ju nahradiť; a ak správca údajov poruší vaše súkromie, môže vám byť účtovaná škoda.

(c) Internetový obchod Mixify – www.mixify.sk

Všetky práva vyhradené! Brilliant Products Ltd. 2019

 

Názov poskytovateľa služieb ako prevádzkovateľa údajov: Brilliant Products Kft.

Sídlo poskytovateľa služieb (nie predajňa): 2045 Törökbálint, Hosszúrét, 062/65 p.č. budova D1.. 1. p.

Kontaktné údaje poskytovateľa služieb, pravidelne používaná e-mailová adresa na kontaktovanie zákazníkov: info@mixify.sk

Daňové číslo poskytovateľa služby: 26654551-2-13

Daňové číslo EÚ: HU26654551

Registračné číslo ochrany osobných údajov:

Jazyk zmluvy: maďarčina

Názov poskytovateľa hostingu: ShopRenter.hu Kft.

Adresa poskytovateľa hostingu: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III / 304.

E-mailová adresa poskytovateľa hostingu je: info@shoprenter.hu

Webová stránka poskytovateľa hostingu: www.shoprenter.hu